Ny postdoktor; Sylwia Szymańska-Smolkin

2018-09-25

Postdoktoralt projekt om kurirers roll i spridandet av medvetenhet om massmord under andra världskriget. 

Hugo Valentin-centrum välkomnar varmt fil. dr Sylwia Szymánska-Smolkin, nyanställd postdoktor. Sylwia Szymánska-Smolkin särskilda expertis rör undervisning och forskning om Förintelsens och de östeuropeiska judarnas historia. I hennes avhandling, Fateful Decisions: The Polish Policemen and the Jewish Population of Occupied Poland, 1939-1945, undersöks polska polisers delaktighet i Förintelsen i det ockuperade Polen.

Genom att studera kurirers arbete och deras roll vad gäller etablerandet av kontakter mellan olika områden och platser, kommer Sylwia Szymánska-Smolkin  att analysera hur information om massmorden i Östeuropa mottogs och spreds. I projektet diskuteras hur kurirernas arbete bidrog till att öka medvetenheten om de tyska planerna på att mörda judar och målsättningen är att försöka förstå vilken betydelse information om massmord från Vilna (Vilnius) hade på politiska organisationer i ghettona i Bialystok och Warszawa. Projektet kommer att bredda diskussionen om den judiska motståndsrörelsen och visa hur både kvinnliga och manliga kurirer bidrog till skapandet av motståndsorganisationer i ghettona.