Ny postdoktor; Michelle Gordon

2018-09-25

Postdoktoralt projekt om europeisk krigsföring och extremt våld. Hugo Valentin-centrum välkomnar varmt fil. dr Michelle Gordon, nyanställd postdoktor. 

Michelle Gordons särskilda expertis rör undervisning och forskning om folkmord och massvåld. I hennes avhandling, British Colonial Violence in Perad, Sierra Leone and the Sudan, undersöks brittiskt kolonialt våld som en del av en längre tradition av europeiskt kolonialt våld och inom ett ramverk av extremt våld och massmord.

Michelle Gordons projekt vid Hugo Valentin-centrum syftar till att omvärdera europeiska truppers roll vad gäller användningen av extremt våld och utförandet av illdåd i inomeuropeiska och koloniala konflikter inom ramen för 1800-talets krigföring. Projektet skall undersöka olika nätverk och former av kunskapsöverföring mellan centrum och periferi, samt analysera de sätt genom vilka de europeiska makterna ”lärde” sig nya våldsmetoder både inom och mellan imperier. Genom att studera hur metoder och mentaliteter överfördes mellan och bortom imperier, bidrar projektet till en mer nyanserad förståelse av hur europeiska koloniala praktiker ”återvände hem” i och med 1900-talets inomeuropeiska folkmord.