Hugo Valentin-föreläsaren 2020: Dan Stone

2019-10-18

Professor Dan Stone.

Vi har glädjen att meddela, att professor Dan Stone från Royal Holloway, University of London, kommer att hålla den artonde årliga föreläsningen till Hugo Valentins minne.

Dan Stone är professor i modern historia och chef för Holocaust Research Institute vid RHUL. Han är idéhistoriker som främst forskar på europeisk 1900-talshistoria. Hans forskningsintressen inkluderar Förintelsen och tolkningen av Förintelsen, jämförande folkmordsstudier, antropologins historia, fascismens historia, den brittiska högerns kulturhistoria och historieteori.

Professor Stone är författare eller redaktör till sexton böcker och åttiotalet vetenskapliga artiklar. Till hans senaste publikationer hör Goodbye to All That? The Story of Europe sedan 1945 (Oxford University Press, 2014), The Liberation of the Camps: The End of the Holocaust and its Aftermath (Yale University Press, 2015) och Concentration Camps: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2019) . Dan Stone är ordförande i den rådgivande akademiska nämnden för omarbetandet av Imperial War Museum Holocaust Galleries, som kommer att öppnas 2021, medlem i Holocaust Memorial Day Trusts expertgrupper, samt ledamot i brittiska övervakningskommittén för International Tracing Service Archive.

Datumet för föreläsningen är ännu inte fastställt. Uppdateringar kommer att publiceras på vår hemsida och via sociala media.