Forskare vid Hugo Valentin-centrum

Fil.dr Carl Henrik Carlsson forskar om svensk-judisk historia i allmänhet, och om diskrimineringsantisemitism, östjudisk invandring och integration mellan omkring 1850 och 1920 samt svensk-judisk personhistoria i synnerhet. Han är koordinator för det akademiska tvärvetenskapliga forskarnätverket Judarna i Sverige – en minoritets historia.

Docent Satu Gröndahl har forskat i minoritetslitteratur och -kultur, genusstudier och revitalisering av den sydsamiska kulturen. Hon har lett och deltagit i ett flertal externt finansierade projekt med inriktning på minoritetslitteratur och ingår i styrgruppen för DINO-nätverket (Diversity i Nordic Literature). Hon är utnämnd som professor II i minoritetslitteratur vid Sámi Allaskuvla - Sámi University College, Kautokeino, Norge.

Prof. em. Leena Huss, forskare i språkbevarande, språkförlust och språklig revitalisering bland minoriteter och urfolk, särskilt de nordiska nationella minoriteterna. Hennes forskning omfattar också språkpolitik och flerspråkighet, och hon har aktivt arbetat med frågor som berör Sveriges nationella minoritetspolitik. Under åren 2000-2004 representerade hon Sverige i expertkommittén för Europarådets minoritetsspråksstadga och har sedan dess deltagit i olika former av europeiskt minoritetsspråkssamarbete. Hon är utnämnd som professor II vid Institutt for språkvetenskap vid Universitet i Tromsö, Norge.

Fil. dr Constanze Ackermann-Boström disputerade 2018 på avhandlingen ”Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau. Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener”. Hennes postdoktorprojekt fokuserar på unga tornedalingar i Stockholmsområdet, deras språkliga praktiker och identitetsskapande.