Kurser

Judarnas historia i Sverige  

Länk till kurssida
Kursen är på 7,5 hp och ges på 50 % på kvällstid. Läs mer om kursen på kurssidan.