Publikationer


Endangered Languages and Cultures (ELC)
Redaktörer: Leena Huss och Satu Gröndahl
(Välj i menyn t.v.)

NAMIS-serien
Redaktörer: Satu Gröndahl och Leena Huss
(Välj i menyn t.v.) 

 

Uppdrag och utredningar

Sverigefinnarna och finskan – en analys av språkbevarande och strategiska vägval. Svenska kyrkan, Hugo Valentin-centrum och Sverigefinländarnas delegation, 2013. 

Kunskapsöversikt om nationella minoriteter. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR11. KU. Stockholm, 2012.

Kunskap för egenmakt. Minoritetskvinnor och folkbildningen. Uppdrag från regeringen 2010.


Andra publikationer på ämnesområdet 
Rätten till eget språk - Oikeus omaan kieleen. Språklig emancipation i Finland och Sverige 1. Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta, red. Uppsala universitet: Centrum för multietnisk forskning, 2005.

Satu Gröndahl & Leena Huss, red., Kvinnligt, kulturellt, mänskligt. Vänbok till Tordis Dahllöf 1.3 2003. Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, 2003.

Judarna i Sverige – en minoritets historia. Fyra föreläsningar. Red. H. Müssener. Uppsala Multiethnic Papers 53. 2011.

Språket, makten och härlighetenFem föreläsningar. Red. H. Müssener och P. Jegebäck. Uppsala Multiethnic Papers 54. 2011.