Referensgrupp

fr.o.m. HT 2019

  • Carl Henrik Carlsson, fil.dr - Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet
  • Kenneth Hyltenstam, professor emer. - Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
  • David Kroik, doktorand - Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
  • Erling Wande, professor emer. - Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet
  • Jarmo Lainio, professor - Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet 
  • Sia Spiliopoulou Åkermark - Ålands fredsinstitut
  • Leena Huss, professor emer. - Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet
  • Satu Gröndahl, docent - Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet