Utbildning

Hugo Valentin-centrum erbjuder utbildning inom ett tvärvetenskapligt masterprogram och ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Information om masterprogrammet

Enstaka kurser

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord är en internationellt inriktad utbildning, som syftar till att ge dig möjlighet att förstå och självständigt analysera folkmord och andra former av massvåld i specifika historiska, politiska och kulturella kontexter. Utbildningen sker i en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar teoretiska perspektiv från hela det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området och där jämförande studier ligger i fokus. En del av våra tidigare studenter har efter genomförd utbildning satsat på en akademisk karriär, medan andra har gått vidare till anställningar inom statlig förvaltning, museiverksamhet, diplomati, EU-administrationen, eller privat sektor.

Hålltider masteruppsatsarbetet

14-15
april

Anmälan till uppsatsventilering öppnar den 14 april och stänger den 15 april 2022. Anmäl till kursadministratören via e-mail studera@hist.uu.se.

Senast 20 maj

Inlämning av uppsats via Studium senast den 20 maj 2022.

2-3
juni

Ventilering 2-3 juni 2022.

DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

HT 2022

Anmälan till ventilering 7-9 november 2022

Inlämning senast 24 november 2022

Ventilering 8-9 december 2022

 • Anmälan till ventilering

  14-15
  april

  Anmälan till uppsatsventilering öppnar den 14 april och stänger den 15 april 2022. Anmäl till kursadministratören via e-mail studera@hist.uu.se.

 • Inlämning av uppsats

  Senast 20 maj

  Inlämning av uppsats via Studium senast den 20 maj 2022.

 • Ventilering

  2-3
  juni

  Ventilering 2-3 juni 2022.

 • Ladda upp i DiVA

  DiVA

  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

 • Kommande ventileringar

  HT 2022

  Anmälan till ventilering 7-9 november 2022

  Inlämning senast 24 november 2022

  Ventilering 8-9 december 2022

Omtenta

Om du inte blir godkänd på en tentamen kan du göra en omtenta när detta erbjuds för kursen ifråga. Omtentor arrangeras två gånger per året. Vanligtvis planeras de för andra halvan av augusti och januari. Det är studentens ansvar att ta reda på datumen för omtenta och kontakta kursadministratören via mejl studera@hist.uu.se. Man kan vanligtvis anmäla sig till två omtentor i taget. Studenter som har erhållit betyget godkänd (G) på en tentamen kan inte göra omtenta.

Omtentor under läsåret
 • 16/6 2022: Sista registrering för omtenta
 • 15-26/8 2022: Omtentaperiod

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer om plagiat

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till.

Lovisa Åkerlind
E-post: studera@hist.uu.se
Telefon: 018 - 471 1526
Fax: 018 - 471 23 63
Besöksadress: Thunbergsvägen 3A
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala

Studierektor

Studierektor besvarar generella frågor om dina studier och rättsliga aspekter.
studierektor-ma@hist.uu.se

Koordinator för Masterprogrammet i Förintelse- och folkmordsstudier

Koordinator besvarar frågor som rör innehållet i masterprogrammet och dess delkurser.
roland.kostic@valentin.uu.se

Öppettider

Studentexpeditionen
(Thunbergsvägen 3A, hus 1, Historiska institutionen)
har öppet mån-tis och tor-fre 09:30-11:30 och 13:30-14:30.
Programansvarig  och studierektor nås efter överenskommelse via mail.

Senast uppdaterad: 2022-06-07